З метою удосконалення нормативно-правової бази у галузі поховання Мінрегион наказом від 08.08.2013 р. № 373 затвердив Правила користування крематоріями. У документі відмічено, що експлуатація крематоріїв здійснюється відповідно до вимог законодавства, зокрема у сфері забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення. Режим роботи крематорію встановлюється органами місцевого самоврядування.

Відповідно до положень документу, поховання шляхом кремації виконується згідно з волевиявленням померлого, вираженого в усною (у присутності свідків) чи в письмовою формі, завіреній у встановленому законодавством порядку, і за бажанням виконавця волевиявлення померлого, чоловіка (дружини), батьків (усиновлювачів), дітей, сестри, брата, діда або баби, онука (правнука), іншої особи, яка зобов’язалася поховати померлого.

Поховання шляхом кремації проводиться ритуальними службами згідно з договору-замовленню на організацію і проведення кремації на підставі свідоцтва про смерть, яка здається відділом держреєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (окрім міст обласного значення) рад, консульською установою або дипломатичним представництвом України.

Договір-замовлення оформляється на підставі зразкового договору-замовлення на організацію і проведення поховання за формою, приведеною в додатку до Необхідного мінімального переліку вимог відносно порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 р. № 193.

Кремація проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Цей термін може бути зменшений, якщо труп підлягав судово-медичній експертизі, про що має бути зроблена відповідна відмітка в лікарському свідоцтві про смерть.

У випадках самогубства, раптовій смерті з невідомих причин, якщо смерть настала від тілесних ушкоджень, при підозрі в скоєнні злочину, якщо тіло померлого знайдене, для кремації треба письмова згода ОВД або прокуратури. Непізнані трупи кремації не підлягають.

Після прибуття процесії в крематорій виконавець волевиявлення померлого надає ритуальній службі крематорію договір-замовлення на організацію і проведення поховання – у разі його попереднього оформлення, свідоцтво про смерть, документ, який засвідчує обличчя виконавця волевиявлення померлого, і у разі потреби письмова згода органів внутрішніх справ або прокуратури. Після оформлення усіх документів видається довідка на отримання урни з прахом. При оформленні документів на кремацію виконавець волевиявлення померлого повинен ознайомитися з переліком і вартістю ритуальних послуг, які надає крематорій.

Ритуальна служба крематорію забезпечує поховання урни з прахом на колумбарії впродовж 8 днів після укладеного договору-замовлення в порядку, визначеному главою 2 Порядки змісту кладовищ і інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 р. № 193.

При цьому відмічено, що ритуальна служба крематорію відповідає за охорону колумбаріїв, розміщених на території крематорію, відповідно до чинного законодавства.

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.